Welke documenten moet u toesturen?

Een online scheiding kan nooit helemaal digitaal verlopen omdat de rechtbank in Nederland daar (nog) geen mogelijkheid toe biedt. Alle stukken moeten daarom op papier worden aangeleverd. Om het u nog makkelijker te maken en om te zorgen dat het scheidingsproces geen vertraging oploopt, sommen we hier alvast voor u op welke documenten u moet gaan versturen wanneer het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan gereed zijn.

Huwelijksakte:
Origineel afschrift huwelijksakte met stempel en handtekening van de gemeente niet ouder dan een maand.

Identiteitscontrole:
Een kopie van een geldig ID bewijs of paspoort in kleur van beide partners (kopie van voorkant en achterkant).

Scheidingsconvenant:
Scheidingsconvenant in tweevoud door beide partners in blauw getekend (enkelzijdig geprint) en op iedere pagina een paraaf.

Vrijwaring:
We hebben van iedere klant bij Online-Scheiden-Plus een in tweevoud getekende vrijwaring nodig. U kunt de vrijwaring met onderstaande knop downloaden.

Ouderschapsplan:
Ouderschapsplan in tweevoud door beide partners in blauw getekend (enkelzijdig geprint) en op iedere pagina een paraaf.

Geboorteakte:
In het geval van minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) hebben we van elk kind een afschrift van de geboorteakte nodig, niet ouder dan een maand met stempel en handtekening.

Kindverklaring:
Voor kinderen vanaf 12 jaar oud dient een kindverklaring opgesteld te worden. U kunt hier het document downloaden.

Akte geregistreerd partnerschap:
Afschrift akte geregistreerd partnerschap. Dit document kunt u opvragen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u geregistreerd bent.

Uittreksel GBA:
Uittreksel GBA van beide partijen met vermelding van alle nationaliteiten en datum vestiging in Nederland.

Vrijwaring:
We hebben van iedere klant bij Online-Scheiden-Plus een in tweevoud getekende vrijwaring nodig. U kunt de vrijwaring met onderstaande knop downloaden.

Stuur alle stukken op naar onderstaand adres, maar pas nadat wij het convenant en het eventuele ouderschapsplan hebben goedgekeurd. Dit voorkomt dat u de stukken meerdere malen moet verzenden:

Administratie Online Scheiden Plus:
Het Lange Stuk 58
2421TE, Nieuwkoop