Wat kost een scheiding?

Wat kost een scheiding? U bent getrouwd of geregistreerd partners en u wilt online scheiden. Wij kunnen u tegen het beste tarief, snel en met behoud van de hoogste kwaliteit helpen. U kunt online scheiden:

  • Met of zonder kinderen. (in het geval van minderjarige kinderen bent u verplicht om een ouderschapsplan mee te sturen met het scheidingsconvenant. Dit wordt ook door de rechtbank bekrachtigd. Wij verschaffen u een gratis model-ouderschapsplan.)
  • Met of zonder huwelijkse voorwaarden. (in sommige gevallen zullen de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te complex zijn en zullen we u moeten doorverwijzen naar een scheidingsspecialist. We zullen u daarover uitgebreid informeren.)wat kost een scheiding
  • Met of zonder onderneming (Wanneer er sprake is van winst uit onderneming is Online Scheiden Plus in sommige gevallen niet geschikt en zullen we u moeten doorverwijzen naar een scheidingsspecialist.)

Wij bieden u voor 747,50 euro incl. BTW per persoon:

  • Een volledig echtscheidingsconvenant op basis van door u aangeleverde gegevens.
  • Een ouderschapsplan in het geval van kinderen op basis van door u aangeleverde gegevens.
  • Volledige afhandeling bij de rechtbank. (incl. advocaatkosten, griffiekosten euro 304,-), echtscheidingsbeschikking, akte van berusting en inschrijving bij de gemeente.
  • Controle identiteit door advocaat.
  • Uw scheiding is gemiddeld binnen 6 tot 8 weken geregeld.

Extra kosten: 

Extra kosten kunnen ontstaan als u bijvoorbeeld extra advies nodig heeft op het gebied van partneralimentatie, huwelijkse voorwaarden of de afhandeling van het pensioen. U kunt bij uw online intake aangeven waarvoor u een scheidingsspecialist wilt inschakelen. Wij informeren u altijd vooraf wat deze extra dienstverlening gaat kosten, zodat u direct weet waar u aan toe bent. Heeft u geen extra advies nodig dan zijn er geen bijkomende kosten.

Wat kost een scheiding gemiddeld?

De gemiddelde prijs van een begeleid scheidingstraject ligt tussen de 2500 en 3500 euro. U heeft dan beschikking over een gekwalificeerde scheidingsspecialist die u tijdens gesprekken begeleid om tot een zo goed mogelijk ouderschapsplan te komen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat u samen bereid moet zijn in overleg tot afspraken te komen. Als u in een vechtscheiding terechtkomt kunnen de kosten veel hoger uitpakken, omdat u beiden een advocaat in de arm moet nemen. Wilt u meer weten over begeleid scheiden in goed overleg, klik hier.

FAQ – financieel

Vruchtgebruik is het recht waardoor iemand gebruik mag maken van goederen die niet zijn/haar eigendom zijn. Bij scheiding is het mogelijk dat 1 van de partners door bijvoorbeeld een erfenis rechten op vruchtgebruik heeft gekregen voor bijvoorbeeld een woning. Deze rechten vallen niet binnen de gemeenschap van goederen en zijn daardoor niet door de andere partner opeisbaar.

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer u gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. De WVPS geldt voor zowel gehuwden als geregistreerd partners. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet.