Het Gemeenschappelijk vermogen

Om het gemeenschappelijk vermogen vast te leggen is de peildatum van belang. De Peildatum is de datum waarop de waarde van alle bezittingen wordt berekend. Wettelijk gezien is de peildatum de datum waarop de gemeenschap werd ontbonden (datum indiening verzoekschrift tot echtscheiding), maar partners mogen hier ook onderling over overleggen en per vermogensbestanddeel een datum bepalen.

Gelijke verdeling bij gemeenschap van goederen

Na de ontbinding van de gemeenschap van goederen hebben partners volgens artikel 1:100 BW recht op een gelijk deel. Als een van de partners minder krijgt toebedeeld dan waar hij/zij recht op heeft, wordt deze partner onderbedeeld. De andere partner wordt dan overbedeeld. Standaard geldt een verdeling van 50/50 op de wettelijke peildatum. U kunt er voor kiezen om een overzicht van het gemeenschappelijke vermogen en de verdeling op te laten stellen. U dient daar dan bij de inventarisatie voor te kiezen en de gevraagde gegevens aan te leveren. Bij de vaststelling van het gemeenschappelijk vermogen moet u onder andere denken aan; de eigen woning, roerende goederen, spaargelden en effecten, kapitaal- en spaarverzekeringen en schulden.

Bekijk hier ons stappenplan bij online scheiden

online-scheiden-plus