7 stappen

Online scheiden plus is een unieke methode, omdat we uw scheiding tegen een laag tarief snel en vakkundig kunnen regelen. Zo combineren we een zeer laag tarief met behoud van kwaliteit. Hieronder kunt u lezen welke stappen u bij online scheiden plus doorloopt.

online scheiding
 • Stap 1: aanmelden

  Meld u aan met uw naam en e-mail.

 • Stap 2: intakeformulier

  Controleer uw e-mail en volg de link naar het intakeformulier. Vul de intake volledig en correct in.

 • Stap 3: online intakegesprek n.a.v. intakeformulier

  Wij plannen een videoconferentie met u om uw intake af te ronden naar aanleiding van het ingevulde formulier.

 • Stap 4: concept-convenant en ouderschapsplan

  Wij sturen u op basis van uw aangeleverde gegevens een concept-convenant toe en in het geval van minderjarige kinderen een concept-ouderschapsplan om zelf in te vullen.

 • Stap 5: tweede online gesprek

  We bespreken met u eventuele openstaande zaken en knelpunten alvorens tot indienen over te gaan.

 • Stap 6: procedure rechtbank

  Als het convenant compleet en correct is ingevuld, starten wij de procedure bij de rechtbank. U ontvangt een uitgebreide mail over welke handelingen u moet verrichten.

 • Stap 7: beschikking rechtbank en controle identiteit

  U ontvangt gemiddeld binnen vier weken een beschikking van de rechtbank. Wij controleren uw identiteit op het moment dat u de akte van berusting tekent. Dit kan op een fysieke lokatie of via een online verbinding via video-conferentie.

Wilt u weten wat onze voorwaarden zijn om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Ga naar: Voor wie is online-scheiden-plus bedoeld? Uit welke samenlevingsvorm wilt u scheiden. Online scheiden plus werkt voor gehuwden en geregistreerd partners.

Wilt u toch liever begeleid scheiden? Kijk hier voor een stappenplan scheiding.