vrouw doet trouwring af door scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed

Deze vorm van scheiden betekent dat u voor de wet getrouwd blijft, maar in de praktijk niet langer bij elkaar bent. Deze vorm van scheiden kan een oplossing zijn als u om levensbeschouwelijke of financiële redenen niet wilt scheiden, maar samenwonen niet meer gaat. Het is mogelijk om de vorm van scheiding ongedaan te maken en deze weer om te zetten in een gewoon huwelijk. Een scheiding van tafel en bed kan alleen door de rechter uitgesproken worden.

U blijft wel getrouwd
Met deze vorm van scheiden blijft u getrouwd. U kunt dus niet hertrouwen, omdat het huwelijk niet volledig is ontbonden. Met een ander gaan samenwonen mag wel, maar een notarieel samenlevingscontract is niet toegestaan.

Gevolgen
• de gemeenschap van goederen wordt ontbonden;
• het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft in stand;
• het ouderdomspensioen kan worden verdeeld;
• de opbouw van het nabestaandenpensioen loopt door.

Geen scheiding bij geregistreerd partnerschap
U kunt een scheiding van tafel en bed alleen aanvragen als u getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet mogelijk. U kunt deze scheiding aanvragen als uw relatie zo verstoord is dat het niet meer mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven. Een scheiding van tafel en bed kan de rest van uw leven in stand blijven maar ook op elke moment ongedaan gemaakt worden.

Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
Indien u uiteindelijk toch besluit helemaal uit elkaar te gaan, dan kunt u de rechter vragen om de ontbinding van uw huwelijk. Dit kan na 3 jaar eenzijdig en binnen 3 jaar met de toestemming van beide partners. Na de ontbinding van het huwelijk is het huwelijk definitief geëindigd en kunnen uw partner en u opnieuw met iemand anders trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Verzoening
Als u toch uw huwelijk wilt herstellen, kunt u zich verzoenen. De scheiding van tafel en bed eindigt definitief door verzoening, wanneer u op gezamenlijk verzoek de verzoening heeft laten inschrijven in het huwelijksgoederenregister. Het huwelijksgoederenregister wordt door de griffie van de rechtbank bijgehouden. Van uw verklaring dat de scheiding van tafel en bed heeft opgehouden te bestaan, wordt door de griffier van de rechtbank in het rechtsgebied waar u gehuwd bent, een akte opgemaakt. De akte moet u zelf ondertekenen of u kunt de akte door een gevolmachtigde laten ondertekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank.