scheiding aanvragen

Scheiding aanvragen

Zijn jullie getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen dan is de rechtbank noodzakelijk om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Bij een geregistreerd partnerschap zonder kinderen zorgen wij voor een verklaring van een advocaat die de Gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan opdracht geeft om dit te ontbinden.

De ScheidingsMakelaar helpt op een duurzame manier relaties te beëindigen zodat partners ook na de scheiding bereid en in staat zijn om in harmonie met elkaar om te gaan. Wij doen dit voor iedereen die zich bewust is van het feit dat een scheiding voor alle gezinsleden ook een nieuw begin is. Wij spelen hiermee in op het groeiend besef dat respectvol uit elkaar gaan, met oog voor wederzijds belang, een voorwaarde is voor een nieuwe toekomst.

In onze aanpak en benadering stellen wij de mens centraal. Samen bepalen we de randvoorwaarden op basis waarvan we tot gemeenschappelijk afspraken komen. Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst waarin optimaal recht wordt gedaan aan de wensen van betrokkenen. In een onzekere periode bieden wij de zekerheid dat wij het scheidingsproces in goede banen leiden. Als bedenkers van het concept hebben wij in de afgelopen 15 jaar bewezen een professionele en betrokken partner te zijn.

De voordelen van uit elkaar gaan in goed overleg

– Gezamenlijk gemaakte afspraken worden beter nageleefd, waardoor men elkaar niet steeds in de rechtbank hoeft te ontmoeten.

– Het welzijn van de kinderen is een uitgangspunt bij de scheiding, waardoor zij niet tussen wal en schip geraken.

– De verdeling van de gezamenlijke eigendommen gebeurt in overleg en hoeft niet te worden afgedwongen.

– Op de langere termijn overleggen ouders op deze manier beter over de zorg voor hun kinderen.

Scheiding stappenplan? U en uw partner hebben besloten te gaan scheiden en hebben de intentie om in goed overleg uit elkaar te gaan. In het kennismakingsgesprek kijken we wat we voor u beiden kunnen betekenen. Bekijk onze scheidingspakketten voor meer informatie over onze dienstverlening.