verbreken

Ontbinden van een geregistreerd partnerschap

Minderjarige kinderen
Heeft u geen minderjarige kinderen dan kunt u direct bij de Gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan deze laten ontbnden. De Gemeente verlangt wel een verklaring van een advocaat waarin die aangeeft dat aan alle voorwaarden is voldaan. De ScheidingsMakelaar zorgt als onderdeel van de dienstverlening voor een dergelijke verklaring.

Meerderjarige kinderen
Heeft u een minderjarig kind of kinderen dan is de procedure gelijk aan die bij een huwelijk, en is de rechtbank noodzakelijk om het geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Belangrijk is verder of er partnerschapsvoorwaarden zijn opgemaakt. Er is dan meestal geen sprake van enige gemeenschap van goederen. Deze partnerschapsvoorwaarden zijn het vertrekpunt bij de gesprekken. Wij helpen jullie om samen goede afspraken te maken.

Er wordt een convenant beëindiging geregistreerd partnerschap opgesteld. Het convenant geeft duidelijkheid over de gemaakte afspraken en verdeling van jullie bezittingen en schulden, over de woning en eventuele partneralimentatie. Meestal wordt een compleet financieel overzicht (vermogensopstelling) opgesteld van jullie bezittingen en schulden wat voorkomt dat er in de toekomst alsnog onduidelijkheid ontstaat over wat er afgesproken is.

Een convenant is niet verplicht, maar het opstellen van een convenant is wel aan te raden. Onze ScheidingsMakelaars stellen altijd een convenant op.

Hypotheekadviseur
Is er sprake van overname van de gezamenlijke woning door één van partijen, dan is er meestal ook een Hypotheekadviseur betrokken. Deze heeft veel baat bij een convenant omdat die de vermogens-positie van beiden na de echtscheiding helder weergeeft. Ook geef deze duidelijkheid of er sprake is van partneralimentatie.

Notaris
In dat geval is er ook een Notaris noodzakelijk die de helft van de woning op naam van de andere partner kan zetten. Deze weet aan de hand van het convenant precies hoe de op tellen “akte van verdeling er uit moet komen te zien”.