afspraken maken

Omgangsregelingen

Een omgangsregeling is een verzameling afspraken over wanneer en hoe vaak de kinderen bij elke ouder zijn. De ouder bij wie de kinderen het meeste zijn, is de verzorgende ouder. Er bestaat geen beste omgangsregeling. Iedere situatie is anders. De regeling is passend als jullie je er allebei in kunnen vinden en als het goed past bij jullie kinderen.

De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding
De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is op 1 maart 2009 in werking getreden. Belangrijk uitgangspunt van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is dat de ouders zich samen na de scheiding verantwoordelijk blijven voelen voor de verzorging, de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Het kind heeft daarbij recht op een gelijkwaardige verzorging van de beide ouders. Zo hebben beide ouders het recht om hun kinderen te verzorgen en op te voeden na de scheiding. Wel is de voorwaarde dat de vader ook het ouderlijk gezag heeft.

Zorgregeling
Er is sprake van een zorgregeling als de kinderen voornamelijk bij één van de ouders (hoofdverzorgende) verblijven. Vaak wisselen geeft voor kinderen een grote belasting en te lang bij één van de ouders verblijven is zeker voor kleine kinderen niet goed. Ze hebben nog niet zo’n besef van tijd en een week lijkt dan een eeuwigheid. Het gaat er dus om een balans hiertussen te vinden.

Co-ouderschap
Co-ouderschap is gedefinieerd door de belastingdienst. We spreken van co-ouderschap als de ouders de zorg van de kinderen min of meer gelijk verdelen na de scheiding. De zorgverdeling moet volgens de belastingdienst zodanig zijn, dat de kinderen bij elke ouder tenminste 3 dagen per week verblijven.

Co-ouderschap vergt wel bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet kunnen worden:

– De ouders wonen na de scheiding op loop- of fietsafstand van elkaar.

– De ouders kunnen goed met elkaar communiceren na de scheiding

– Niet alleen de zorg wordt dus min of meer gelijk verdeeld maar ook de uitgaven t.b.v. de kinderen. Meestal is er sprake van een gezamenlijke kinderrekening.

De ScheidingsMakelaar helpt bij het komen tot een zo optimaal mogelijke omgangsregeling.