Overleg met scheidingsmakelaar

Echtscheidingsconvenant 

In een echtscheidingsconvenant maakt u bij uw scheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap afspraken met uw partner waar u van gaat scheiden. Bijvoorbeeld over de woning en eventuele partneralimentatie. Meestal wordt een compleet financieel overzicht (vermogensopstelling) gegeven van jullie bezittingen en schulden.

Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar het opstellen van een goed echtscheidingsconvenant is wel aan te raden. Onze ScheidingsMakelaars stellen altijd een scheidingsconvenant op.  Het convenant geeft duidelijkheid over de gemaakte afspraken en verdeling van jullie bezittingen en schulden, en voorkomt dat er in de toekomst alsnog onduidelijkheid ontstaat over wat er afgesproken is.

Samenwoners
Een samenlevingscontract is meestal opgesteld door een Notaris. Er staat altijd in vermeld hoe het samenlevingscontract kan worden ontbonden.

Vaak zijn dit de volgende mogelijkheden:

  • Door opzegging (al dan niet middels aangetekend schrijven) van één van partijen op het tijdstip waarop de opzegging is gedaan.
  • Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • Door het overlijden van één van partijen.

De rechter is niet bevoegd om uw samenwoonrelatie te ontbinden. Dit betekent dat u dus ook niet naar de rechtbank hoeft. Onze ScheidingsMakelaars helpen u om goede afspraken te maken en deze in een “convenant beëindiging samenwoonrelatie” vast te leggen.

Hypotheekadviseur
Is er sprake van overname van de gezamenlijke woning door één van partijen, dan is er meestal ook een Hypotheekadviseur betrokken. Deze heeft veel baat bij een convenant omdat die de vermogenspositie van beiden na de echtscheiding helder weergeeft. Ook geeft het convenant duidelijkheid of er sprake is van partneralimentatie. Als dat het geval is dan kan de alimentatieplichtige in beginsel minder hypotheek krijgen.

Notaris
In dat geval is er ook een Notaris noodzakelijk die de helft van de woning op naam van de andere partner kan zetten. Deze weet aan de hand van het convenant precies hoe de op tellen “akte van verdeling eruit moet komen te zien”