afspraken maken

Alimentatie berekenen

Kinderalimentatie

Ouders zijn verplicht in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien, hiervoor moet u de alimentatie berekenen. Dit geldt onafhankelijk van de leeftijd van een kind. De verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud bestaat uitsluitend in het geval een kind behoeftig is. Een uitzondering op de eis van behoeftigheid geldt voor de onderhoudsplicht van ouders jegens hun minderjarige kinderen en kinderen tot 21 jaar. De onderhoudsplicht na meerderjarigheid geldt niet alleen voor studerende kinderen tot 21 jaar. Ook kinderen die werken hebben recht op levensonderhoud. Eventueel inkomen van een meerderjarig kind is wel bepalend voor de behoefte aan een onderhoudsbijdrage.
Na een scheiding blijft deze verplichting bestaan. Een onderhoudsplicht jegens een kind kan ook gelden voor een verwekker, een stiefouder en een niet-ouder die het gezag over een kind heeft.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een begrip van de belastingdienst. We spreken van co-ouderschap als de ouders de zorg van de kinderen min of meer gelijk verdelen na de scheiding. De zorgverdeling moet volgens de belastingdienst zodanig zijn, dat de kinderen bij elke ouder tenminste 3 dagen per week verblijven.

We spreken bij co-ouderschap niet over kinderalimentatie maar over “kostenverdeling kinderen bij co-ouderschap”. Je kunt alleen alimentatie betalen aan een kind wat niet tot je huishouden behoort, en bij co-ouderschap wonen de kinderen feitelijk bij beide ouders.

Partneralimentatie

De partneralimentatieverplichting duurt maximaal 10 jaar, maar is veelal beperkt tot 5 jaar. De alimentatieverplichting eindigt van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaren, maar hierop zijn een drietal uitzonderingen op de 5-jaar periode. Voor meer informatie over partneralimentatie klik hier.

In onze aanpak en benadering stellen wij de mens centraal, laat u daarom goed begeleiden door onze ScheidingsMakelaars. Hij of zij maakt altijd een Alimentatie-berekening volgens Trema normen.