Scheiden zonder advocaat

Met scheiden zonder advocaat bedoelen mensen vaak dat zij niet tegenover elkaar willen komen te staan in een vechtscheiding, waarbij partners met ieder een eigen advocaat een scheiding uitvechten. Als u heftige ruzie heeft en in onmin leeft met elkaar is dat  jammer genoeg soms wel de enige oplossing. Het is echter sterk aan te bevelen met elkaar in gesprek te blijven en in overleg tot een scheiding te komen. In overleg scheiden voorkomt problemen over afspraken in de toekomst en is beter voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats voor de kinderen.

In overleg online scheidenscheiden zonder advocaat

Scheiden zonder advocaat is echter niet mogelijk als partners gehuwd zijn. In het geval van een huwelijk moet er altijd een convenant bij de rechtbank ingediend worden door een advocaat. Hierbij kan Online-scheiden-plus u van dienst zijn. Wij verzorgen voor u de procedure bij de rechtbank en helpen u een goed en volledig convenant op te stellen. Wij kunnen dit aanbieden tegen een vast laag tarief  (795 euro), omdat wij uw scheiding online kunnen regelen. Daarbij levert u zelf de gegevens aan voor het scheidingsconvenant.

Zelf gegevens aanleveren voor het convenant

Wanneer u bij ons uw scheiding online regelt, levert u zelf de gegevens voor het convenant aan. Deze gegevens plaatsen wij vervolgens voor u in een van onze model-convenanten. Daarbij kunt u gratis gebruik maken van ons model-ouderschapsplan, dat in het geval van minderjarige kinderen meegestuurd moet worden met het echtscheidingsconvenant. De procedure bij de rechtbank duurt vanaf het insturen van de documenten gemiddeld zo’n vier weken. Wilt u meer informatie of u aanmelden voor onze dienstverlening, vul dan het formulier in op onze website. Wij zorgen ervoor dat het scheidingsproces zo spoedig mogelijk wordt opgestart. Onze model-documenten zijn het resultaat van vele jaren ervaring op de scheidingsmarkt en worden voortdurend up-to-date gehouden. scheiden zonder advocaat

FAQ – scheiden

Deze verklaring tekenen partners, wanneer zij het erover eens zijn dat de relatie duurzaam is ontwricht. Dit doen zijn in het bijzijn van een advocaat of notaris. Bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap hoeft een rechter niet te beslissen.

De scheiding van tafel en bed was in het verleden (en heden) een oplossing voor echtparen die niet meer bij elkaar willen wonen,  maar om religieuze of emotionele redenen geen definitieve ontbinding van het huwelijk wensen. Aangezien gehuwden tegenwoordig  niet langer verplicht zijn om samen te wonen, is deze oplossing niet meer echt nodig. De scheiding van tafel en bed ontbindt slechts  de goederengemeenschap. Verder wordt alles afgehandeld als een normale scheiding, dat wil zeggen:

  • verdeling vermogen;
  • alimentatie berekenen;
  • pensioenverevening;
  • uitkoop uit de woning.

Wil één van de echtgenoten alsnog een echte scheiding, dan kan dat als de scheiding van tafel en bed drie jaar heeft geduurd of bij een zodanige mate van wangedrag van de andere partner na één jaar. Uiteraard is het mogelijk om het huwelijk op beider verzoek alsnog te beëindigen.

Het is onze ervaring dat een scheiding gemiddeld zo’n drie tot vier maanden in beslag neemt. In sommige gevallen kan het langer duren.

Het convenant is een document waarin alle relevante afspraken met betrekking tot de scheiding zijn vastgelegd en dat samen het verzoekschrift bij de rechter wordt ingediend.

Het verzoekschrift is de aanvraag van het scheiden door een van de partners of beide partners bij de rechtbank. Er kan sprake zijn van een eenzijdig verzoek door een van de partners of een gezamenlijk verzoek door beide partners.

Een advocaat is noodzakelijk wanneer u gaat scheiden, maar alleen voor de indiening van het begeleidende scheidingsconvenant en ouderschapsplan. Alle afspraken die u tijdens de scheiding met elkaar maakt, legt De ScheidingsMakelaar vast in een overeenkomst: het scheidingsconvenant. Dit document dienen wij samen met een advocaat in bij de rechtbank. De rechtbank moet het scheidingsconvenant vervolgens bekrachtigen. Hierna wordt de scheiding opgenomen in het gemeenteregister om het definitief te maken. Zelf kunt u het scheidingsconvenant niet voorleggen aan de rechter. Het indienen van het convenant door een advocaat bij de rechtbank is in onze prijs inbegrepen.

Partners in een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar en hun kinderen. Deze onderhoudsplicht blijft bestaan ook nadat ze scheiden bestaan. De onderhoudsplicht eindigt wanneer een (ex)partner opnieuw gaat samenwonen of volledig in het eigen onderhoud kan voorzien. De onderhoudsplicht ten opzichte van de kinderen eindigt, wanneer de kinderen 21 jaar oud worden.