Kinderalimentatie

De niet-zorgende ouder betaalt verplicht kinderalimentatie aan de zorgende ouder in het geval van minderjarige kinderen. Ouders mogen de hoogte van dit bedrag samen afstemmen en dit opnemen in het ouderschapsplan. Kunnen de ouders geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter uiteindelijk beslissen over de hoogte van de alimentatie en kijken naar de draagkracht van de niet-verzorgende ouder.

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Bij co-ouderschap is er soms ook sprake van kinderalimentatie. De verhouding tussen de inkomens van de partners en de precieze verdeling van de verzpartneralimentatieorging speelt daarbij een belangrijke rol. Als u kiest voor co-ouderschap en u heeft hetzelfde inkomen als uw (ex)partner en de zorgverdeling is gelijk dan is er vaak geen kinderalimentatie afgesproken en dragen beiden evenredig de kosten voor de zorg voor de kinderen.

Kinderrekening

Ouders kunnen kiezen voor een gezamenlijke kinderrekening. Van deze rekening betaalt men  hoge en eenmalige kosten. Elke ouder draagt  aan de kinderrekening bij naar rato van hun draagkracht. Er is wel overleg nodig over de rekening na een scheiding.

Partneralimentatie

Bij een echtscheiding speelt partneralimentatie een belangrijke rol en is vaak een struikelblok bij het maken van afspraken. Alimentatie betaalt een gescheiden persoon voor het levensonderhoud van de vroegere partner. Of dit redelijk is en hoeveel is altijd een onderwerp van discussie. Bij het vaststellen van partneralimentatie kijkt men naar behoefte en draagkracht. De alimentatie kan als volgt worden bepaald:

  • in onderling overleg;
  • aan de hand van de TREMA normen;
  • een berekening van het netto inkomen na de scheiding.

De rechter bepaalt de hoogte van de partneralimentatie als u er met uw partner niet uit kunt komen. Het is daarom van groot belang om hier overeenstemming over te bereiken.

Kijk hier voor ons stappenplan bij online scheiden.

partneralimentatie, kinderalimentatie.