Kinderalimentatie

De ouder waar het kind niet zijn/haar hoofdverblijf heeft betaalt verplicht kinderalimentatie aan de andere ouder in het geval van minderjarige kinderen. Ouders mogen de hoogte van dit bedrag samen afstemmen en dit opnemen in het ouderschapsplan. Kunnen de ouders geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter uiteindelijk beslissen over de hoogte van de alimentatie en kijken naar de draagkracht van de niet-verzorgende ouder.

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Bij co-ouderschap is er soms ook sprake van een zorgplicht t.b.v. de kinderen naar draagkracht. We spreken dan over “verdeling kosten kinderen bij co-ouderschap” Er is sprake van co-ouderschap als de kinderen tenminste 3 dagen per week bij elke ouder verblijven. Als u kiest voor co-ouderschap en u heeft hetzelfde inkomen als uw (ex)partner en de zorgverdeling is gelijk dan draagt ieder evenveel bij aan de gezamenlijke kinderrekening.

Kinderrekening

Ouders kunnen kiezen voor een gezamenlijke kinderrekening als er sprake is van co-ouderschap. Van deze rekening betaalt men alle kosten behalve de kosten voor wonen, eten en drinken en de kosten voor recreatie en vakantie. Elke ouder draagt  aan de kinderrekening bij naar rato van hun draagkracht. Er is wel overleg nodig over de kinderrekening na een scheiding.

Partneralimentatie

Bij een echtscheiding speelt partneralimentatie een belangrijke rol en is vaak een struikelblok bij het maken van afspraken. Alimentatie betaalt een gescheiden persoon voor het levensonderhoud van de vroegere partner. Of dit redelijk is en hoeveel is altijd een onderwerp van discussie. Bij het vaststellen van partneralimentatie kijkt men naar behoefte en draagkracht. De alimentatie kan als volgt worden bepaald:

  • in onderling overleg;
  • aan de hand van de TREMA normen;
  • een berekening van het netto inkomen na de scheiding.

De rechter bepaalt de hoogte van de partneralimentatie als u er met uw partner niet uit kunt komen. Het is daarom van groot belang om hier overeenstemming over te bereiken.

Kijk hier voor ons stappenplan bij online scheiden.

partneralimentatie, kinderalimentatie.