Kinderalimentatie

De ouder waar het kind niet zijn/haar hoofdverblijf heeft betaalt verplicht kinderalimentatie aan de andere ouder in het geval van minderjarige kinderen. Ouders mogen de hoogte van dit bedrag samen afstemmen en dit opnemen in het ouderschapsplan. Kunnen de ouders geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter uiteindelijk beslissen over de hoogte van de alimentatie en kijken naar de draagkracht van de niet-verzorgende ouder.

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Bij co-ouderschap is er soms ook sprake van een zorgplicht t.b.v. de kinderen naar draagkracht. We spreken dan over “verdeling kosten kinderen bij co-ouderschap” Er is sprake van co-ouderschap als de kinderen tenminste 3 dagen per week bij elke ouder verblijven. Als u kiest voor co-ouderschap en u heeft hetzelfde inkomen als uw (ex)partner en de zorgverdeling is gelijk dan draagt ieder evenveel bij aan de gezamenlijke kinderrekening.

Kinderrekening

Ouders kunnen kiezen voor een gezamenlijke kinderrekening als er sprake is van co-ouderschap. Van deze rekening betaalt men alle kosten behalve de kosten voor wonen, eten en drinken en de kosten voor recreatie en vakantie. Elke ouder draagt  aan de kinderrekening bij naar rato van hun draagkracht. Er is wel overleg nodig over de kinderrekening na een scheiding.

Partneralimentatie

Bij een echtscheiding speelt partneralimentatie een belangrijke rol en is vaak een struikelblok bij het maken van afspraken. Alimentatie betaalt een gescheiden persoon voor het levensonderhoud van de vroegere partner. Of dit redelijk is en hoeveel is altijd een onderwerp van discussie. Bij het vaststellen van partneralimentatie kijkt men naar behoefte en draagkracht. De alimentatie kan als volgt worden bepaald:

 • in onderling overleg;
 • aan de hand van de TREMA normen;
 • een berekening van het netto inkomen na de scheiding.

De rechter bepaalt de hoogte van de partneralimentatie als u er met uw partner niet uit kunt komen. Het is daarom van groot belang om hier overeenstemming over te bereiken.

Kijk hier voor ons stappenplan bij online scheiden.e, kinderalimentatie.

FAQ – alimentatie

Is kinderalimentatie aftrekbaar?

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de betaler en hoeft niet opgegeven te worden door de ontvanger.

Wat is de wettelijke duur van partneralimentatie?

De duur van de partneralimentatie kan in goed overleg worden bepaald. Er kan daarbij afgeweken worden van de wettelijke normen. Deze normen zijn voor een scheiding na 1 juli 1994:

  • Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen of een huwelijk dat langer dan vijf jaar heeft geduurd is de wettelijke termijn 12 jaar.
  • Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan vijf jaar geldt het aantal jaren dat de verbintenis heeft geduurd als termijn.

Voor een scheiding die voor 1 juli 1994 plaatsvond geldt in principe een levenslange termijn.

Wat betekent de draagkracht bij de berekening van alimentatie?

Draagkracht is het vermogen om bepaalde financiele lasten te kunnen dragen. Deze draagkracht is van belang om bij scheiden de hoogte van de partner- en kinderalimenatie vast te stellen.

Wanneer wijzigen de afspraken over de partneralimentatie?

Soms wijzigt de situatie van een van de ex-partners dusdanig, dat het vastgestelde alimentatiebedrag niet eerlijk meer is. U kunt denken aan de volgende situaties:

  • ontslag;
  • hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing;
  • kind verhuist naar de andere partner;
  • het aangaan van nieuw of ander werk;
  • pensionering;
  • hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan;
  • overlijden.

Ga in dat soort situaties met elkaar in overleg om weer tot een eerlijke regeling te komen. Het is verstandig om hier al tijdens de scheidingsprocedure over na te denken.

Wat zijn de Trema normen?

Dit zijn bedragen die de rechters in Nederland gebruiken om de hoogte van de alimentatie te bepalen bij een scheiding. Deze normen komen uit het juridisch vakblad Trema en ontlenen daaraan de naam. Deze normen worden ieder jaar aangepast aan de actuele situatie. De rechter kan in individuele gevallen afwijken van deze normen, omdat ze niet in de wet zijn vastgelegd.

Is partneralimentatie verplicht?

Gehuwden en geregistreerd partners houden ook na hun relatie een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. Zij zijn daarom verplicht alimentatie te betalen.

Ga ik minder alimentatie betalen als mijn inkomen daalt?

Het is mogelijk dat u minder partneralimentatie hoeft te betalen als u minder gaat verdienen. Het is wel zo dat als een inkomensdaling aan uzelf te wijten is, bijvoorbeeld omdat uzelf ontslag neemt de rechter kan beslissen dat de alimentatieregeling niet wordt aangepast. Wees daarom voorzichtig en laat u goed informeren als uw situatie gaat veranderen.

Wat is het alimentatieindexeringscijfer?

Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. De minister van Justitie bepaalt dit cijfer in de maand november aan de hand van het loonindexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld.

Hoeveel bedraagt partneralimentatie in de meeste gevallen?

Het heeft geen zin om uit te gaan van gemiddelde bedragen aan partneralimentatie. Iedere situatie is verschilllend en daardoor is ook iedere berekening van partneralimentatie verschillend. Uitgangspunten bij de berekening is de welstand tijdens het huwelijke en de draagkracht van de betaler van partneralimentatie. Het is wel bekend dat er gemiddeld bij een op de zes huwelijken partneralimentatie wordt toegezegd.