Kinderen en scheiden

Voor een kind is een scheiding ingrijpend. Hij of zij moet misschien verhuizen, heeft veel emoties en kan het gevoel hebben te moeten kiezen tussen een van de ouders. Het kost bij veel kinderen tijd om aan de nieuwe omstandigheden te wennen. Bij een online scheiding is het daarom ook van het grootste belang dat ouders genoeg tijd besteden aan de manier waarop zij het ouderschap na de scheiding invulling gaan geven. Om het ouderschap na de scheiding vorm te geven zijn de ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Online scheiden en het ouderschapsplankinderen en scheiden

Als u online gaat scheiden en minderjarige kinderen heeft, bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Naast de verdeling van de zorg, het bedrag aan de kinderalimentatie en de informatie-uitwisseling over belangrijke zaken, kunnen er andere (praktische) afspraken bestaan. Bij Online Scheiden Plus wordt het model-ouderschapsplan gratis meegeleverd bij het echtscheidingsconvenant.

De omgangsregeling

(Minderjarige) kinderen hebben het recht om na een scheiding met beide ouders omgang te hebben. Bij een traditionele omgangsregeling heeft het kind het hoofdverblijf bij een van de ouders en zijn er vast afspraken over de omgang met de andere ouder.

Co-ouderschap

Sommige ouders kiezen voor co-ouderschap, zodat het kind na de scheiding met zowel de moeder als de vader evenveel contact houdt. De zorgtaken worden zo gelijkwaardig mogelijk verdeeld en er is het voordeel dat het kind minder snel vervreemd van één van de ouders. Kinderen en scheiden is een slechte combinatie. Dat blijkt uit veel onderzoek over kinderen in echtscheidingssituaties. Uit onderzoek blijkt ook dat het leed voor kinderen te verkleinen is door er over te kunnen praten. Kinderbegeleidingsprogramma’s zijn daarbij een goede keuze.
Kijk hier voor ons stappenplan bij online scheiden.

FAQ – kinderen

Sinds 1 maart 2009 is een ouderschapsplan verplicht bij een scheiding. De rechter beoordeelt het ouderschapsplan inhoudelijk bij het indienen van het echtscheidingsconvenant. Kinderen hebben het recht hun beide ouders te blijven zien na een scheiding. In de meeste situaties heeft het kind er belang bij om contact te houden met beide ouders. De afspraken die u nu – tijdens uw scheiding – daarover maakt, waarborgen dit recht. Een ouderschapsplan bevat afspraken over:

  • de verdeling van de dagelijkse zorg;
  • het hoofdverblijf van het kind;
  • communicatie en overleg;
  • de verdeling van de kosten voor de kinderen;
  • praktische afspraken over: spullen, verjaardagen, vakanties;
  • alles wat verder voor u van belang is.

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de betaler en hoeft niet opgegeven te worden door de ontvanger.

Ja, als u het ouderlijk gezag had tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap houdt u dat ook na de scheiding. U blijft samen verantwoordelijk voor de verzorging en het welzijn van uw kind.

Steeds vaker kiezen gezinnen voor co-ouderschap, waarbij de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk onder beide ouders wordt verdeeld. Bij een co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt bij een van de ouders. Bij een co-ouderschap dragen beide ouders volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen en verdelen ook de kosten. Verrassend misschien, maar co-ouderschap staat niet in de wet geformuleerd. De rechter gaat echter wel akkoord met afspraken tijdens de scheiding die leiden tot het co-ouderschap. Niemand kan tijdens een scheiding een co-ouderschap afdwingen bij een ouder, die dit niet wil. Co-ouderschap werkt daarom alleen als beide ouders op goede voet met elkaar staan en op een constructieve manier over de kinderen kunnen communiceren. Afspraken tussen ouders moeten sinds 1 maart 2009 worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Regeling waarin door de rechter wordt vastgelegd hoe vaak de niet-verzorgende ouder zijn kinderen mag zien nadat de ouder zijn gescheiden.