Kinderen en scheiden

Voor een kind is een scheiding ingrijpend. Hij of zij moet misschien verhuizen, heeft veel emoties en kan het gevoel hebben te moeten kiezen tussen een van de ouders. Het kost bij veel kinderen tijd om aan de nieuwe omstandigheden te wennen. Bij een online scheiding is het daarom ook van het grootste belang dat ouders genoeg tijd besteden aan de manier waarop zij het ouderschap na de scheiding invulling gaan geven. Om het ouderschap na de scheiding vorm te geven zijn de ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Online scheiden en het ouderschapsplankinderen en scheiden

Als u online gaat scheiden en minderjarige kinderen heeft, bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Naast de verdeling van de zorg, het bedrag aan de kinderalimentatie en de informatie-uitwisseling over belangrijke zaken, kunnen er andere (praktische) afspraken bestaan. Bij Online Scheiden Plus wordt het model-ouderschapsplan gratis meegeleverd bij het echtscheidingsconvenant.

De omgangsregeling

(Minderjarige) kinderen hebben het recht om na een scheiding met beide ouders omgang te hebben. Bij een traditionele omgangsregeling heeft het kind het hoofdverblijf bij een van de ouders en zijn er vast afspraken over de omgang met de andere ouder.

Co-ouderschap

Sommige ouders kiezen voor co-ouderschap, zodat het kind na de scheiding met zowel de moeder als de vader evenveel contact houdt. De zorgtaken worden zo gelijkwaardig mogelijk verdeeld en er is het voordeel dat het kind minder snel vervreemd van één van de ouders. Kinderen en scheiden is een slechte combinatie. Dat blijkt uit veel onderzoek over kinderen in echtscheidingssituaties. Uit onderzoek blijkt ook dat het leed voor kinderen te verkleinen is door er over te kunnen praten. Kinderbegeleidingsprogramma’s zijn daarbij een goede keuze.
Kijk hier voor ons stappenplan bij online scheiden.