De eigen woning bij scheiding

De waarde van het huis moet worden bepaald. Daarbij dient men rekening te houden met de hypotheek op de woning. Het saldo is de te verdelen overwaarde.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor afhandeling van de woning:

  • Verkopen
  • Gezamenlijk behouden
  • Toedeling aan een partner

financieringwoning-scheiding

De meeste banken bepalen of ze willen financieren aan de hand van de hoogte van het inkomen en het vermogen van degene die in de woning blijft. De normen van banken en de financieringsmogelijkheden zijn vaak ingewikkeld.

Geen financiering mogelijk?

Is de partner die blijft niet in staat zelfstandig het huis en de hypotheek op zijn of haar naam te krijgen door een tekort aan inkomen dan zijn er andere mogelijkheden:

  • De partner die blijft heeft een openstaande schuld bij degene die vertrekt.
  • Het huis wordt verkocht en de netto-opbrengst wordt verdeeld. In beide gevallen is er een eigenwoningreserve.
  • Beide partners blijven eigenaar en de partner die de woning verlaat trekt voor een periode van 2 jaar alsnog de rente af.

Kijk hier voor ons stappenplan bij online scheiden.

FAQ – woning

De eigenwoningreserve ontstaat bij de verkoop van de eigen woning. Als u voor de eerste keer uw woning verkoopt is de eigenwoningreserve gelijk aan de overwaarde bij de verkoop. De eigenwoningreserve is van invloed op de rente die u mag aftrekken bij aanschaf van een nieuwe woning.

Sinds 1 januari 2004 is de bijleenregeling van kracht. De regering hoopt hiermee huiseigenaren bij verhuizing te ontmoedigen hun overwaarde volledig te gebruiken voor andere zaken dan de financiering van het nieuwe onderkomen. Ook al lijkt de regeling op het eerste gezicht vrij logisch, met deze maatregel worden uw mogelijkheden om te verhuizen anders. Dit vereist een deskundige analyse van de uitgebreide mogelijkheden.

De hypotheekrenteaftrek is ooit ingevoerd voor de financiering van de aankoop, onderhoud en verbetering van de eigen woning. Het voordeel van de renteaftrek was voor veel verhuizende huiseigenaren reden om de volledige aankoop te financieren. Volgens de overheid gebruikten zij de overwaarde liever voor andere zaken zodat zij konden profiteren van maximaal fiscaal voordeel. Door de bijleenregeling wordt u aangemoedigd om de overwaarde in ieder geval grotendeels te gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning.

De overdrachtsbelasting is de belasting die u betaalt als u eigenaar wordt van een onroerend goed. Deze belasting is een percentage van de aankoopsom van het onroerend goed. Voor het huidige percentage raadpleeg de website van de belastingdienst.

Een akte van verdeling wordt over het algemeen opgesteld, wanneer bij scheiden de woning aan een van de echtelieden wordt toebedeeld. In deze akte staat wie de eigenaar van de woning is. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.