Disclaimer

Alle informatie die wordt aangeboden op de site van Online-scheiden-plus is met de grootste zorg samengesteld en wordt continue gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan Online-scheiden-plus niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Online-scheiden-plus spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Melding aan Online-scheiden-plus. van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.
Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Online-scheiden-plus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Online-scheiden-plus komen.
Online-scheiden-plus heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Online-scheiden-plus gecontroleerd of goedgekeurd. Online-scheiden-plus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© Online-scheiden-plus 2014-2021. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van De Online-scheiden-plus worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

C. Versluis t.h.o.d.n. de ScheidingsMakelaar Leiden e.o. | de ScheidingsMakelaar Formule

KVK 27354608
Het Lange Stuk 58
2421TE, Nieuwkoop