Samenlevingscontract ontbinden

Samenlevingscontract ontbinden.

Een samenlevingscontract is meestal opgesteld door een Notaris. Er staat altijd in vermeld hoe het samenlevingscontract kan worden ontbonden.
Vaak zijn dit de volgende mogelijkheden:

– Door opzegging (al dan niet middels aangetekend schrijven) van één van partijen op het tijdstip waarop de opzegging is gedaan.

– Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

– Door het overlijden van één van partijen.

De rechter is niet bevoegd om uw samenwoonrelatie te ontbinden. Dit betekent dat u dus ook niet naar de rechtbank hoeft. Onze ScheidingsMakelaars helpen u om goede afspraken te maken en deze op papier te zetten.

Verschillen tussen getrouwd zijn en een samenlevingscontract.

Bij een huwelijk is er sprake zijn van een (beperkte) gemeenschap van goederen of van huwelijksvoorwaarden. Bij “samenwoners” is er geen sprake van enige gemeenschap van goederen.

Dit betekent dat het raadzaam is tijdens de relatie goed vast te leggen wat van wie is. Meestal wordt dat vergeten want partners zitten zeker in het begin “op een roze wolk” en gaan er niet vanuit ooit uit elkaar te gaan. Dat kan bij het uit elkaar gaan de nodige ruzies opleveren.

Een ander verschil is dat er geen zorgplicht (partneralimentatie) is naar elkaar na het verbreken van de relatie.

Ouderlijk gezag
Ben je gehuwd dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die voor of tijdens het huwelijk zijn geboren en die zijn erkend. Zijn de kinderen erkend maar het ouderlijk gezag is door vader niet aangevraagd dan kan dat alsnog als de ouders uit elkaar gaan.

Pensioenverevening
Bij een huwelijk geldt de wet verevening pensioenrechten bij scheiding die o.a. bepaalt dat je recht hebt op de helft van het tijdens het huwelijk door je partner opgebouwde ouderdomspensioen. Samenwoners hebben dat recht niet. Ieder behoudt zijn eigen opgebouwde ouderdomspensioen. Wel heb je recht als samenwoners die uit elkaar gaan op het nabestaandenpensioen als dit niet op risicobasis is opgebouwd. Dat geldt in principe voor de bedrijfstakpensioenfondsen.

Goedkoop scheiden

Goedkoop scheiden

Goedkoop is duurkoop zegt het spreekwoord. Toch is het best mogelijk de kosten binnen de perken te houden met behoud van kwaliteit. Kies dan in ieder geval voor een ScheidingsMakelaar i.p.v. voor een advocaat.

De laatste jaren kiezen meer en meer stellen er voor “via Internet” te scheiden ook wel online scheiden genoemd. Dit hoeft kwalitatief niet minder te zijn dan met elkaar aan tafel zitten. Niet elke scheiding is financieel ingewikkeld, en als je in grote lijnen al weet hoe je de afspraken wil maken dan scheelt dat natuurlijk ook veel tijd. Van de pakketten die de ScheidingsMakelaar aanbiedt is online scheiden de goedkoopste.

Wij kunnen online scheiden tegen een zeer laag tarief aanbieden omdat u zelf de gegevens aanlevert. Wij zorgen dat u de beschikking krijgt over de juiste documenten. Onze modellen voor convenanten en ouderschapsplannen zijn het resultaat van vele jaren ervaring op de scheidingsmarkt en worden continu gecontroleerd en up-to-date gehouden.

De bemiddeling is in principe hetzelfde als door een ScheidingsMakelaar die met u samen aan tafel zit. Het verschil is dat we enige zelfwerkzaamheid van jullie verwachten en dat de afspraak via een video verbinding verloopt. Een voorwaarde is dat er geen ruzie is. Als dat wel het geval is dan werkt het beter om samen aan tafel te zitten.

Daarbij verzorgt Online-scheiden-plus de verdere afhandeling bij de rechtbank en kan de echtscheiding binnen twee maanden zijn afgehandeld. In sommige gevallen waarbij er haast is b.v. vanwege de aankoop van een nieuwe woning kan dit binnen 4 weken geregeld zijn.

Online-scheiden-plus is geschikt voor: gehuwden en geregistreerd partners.

Subsidie van de overheid (toevoeging)
Soms is het mogelijk met een beperkt inkomen om een zog. toevoeging te krijgen van de overheid. Jullie (of één van jullie) betaalt dan alleen een eigen bijdrage, en bovendien krijg je korting op de griffiekosten van de rechtbank. Meer informatie vind je hierover op www.rvr.org.

Neem contact met ons op als je hierover meer informatie wil.

echtscheiden

Echtscheiden

Zijn jullie getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen dan is de rechtbank noodzakelijk om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Bij een geregistreerd partnerschap zonder kinderen zorgen wij voor een verklaring van een advocaat die de Gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan opdracht geeft om dit te ontbinden.

De ScheidingsMakelaar helpt op een duurzame manier relaties te beëindigen zodat partners ook na de scheiding bereid en in staat zijn om in harmonie met elkaar om te gaan. Wij doen dit voor iedereen die zich bewust is van het feit dat een scheiding voor alle gezinsleden ook een nieuw begin is. Wij spelen hiermee in op het groeiend besef dat respectvol uit elkaar gaan, met oog voor wederzijds belang, een voorwaarde is voor een nieuwe toekomst.

In onze aanpak en benadering stellen wij de mens centraal. Samen bepalen we de randvoorwaarden op basis waarvan we tot gemeenschappelijk afspraken komen. Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst (scheidingsconvenant) waarin optimaal recht wordt gedaan aan de wensen van betrokkenen. In een onzekere periode bieden wij de zekerheid dat wij het scheidingsproces in goede banen leiden. Als bedenkers van het concept hebben wij in de afgelopen 15 jaar bewezen een professionele en betrokken partner te zijn.

Samenwoners

Een samenlevingscontract is meestal opgesteld door een Notaris. Er staat altijd in vermeld hoe het samenlevingscontract kan worden ontbonden.
Vaak zijn dit de volgende mogelijkheden:

– Door opzegging (al dan niet middels aangetekend schrijven) van één van partijen op het tijdstip waarop de opzegging is gedaan.

– Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

– Door het overlijden van één van partijen.

De rechter is niet bevoegd om uw samenwoonrelatie te ontbinden. Dit betekent dat u dus ook niet naar de rechtbank hoeft. Onze ScheidingsMakelaars helpen u om goede afspraken te maken en deze op papier te zetten.

Scheiding stappenplan? U en uw partner hebben besloten te gaan scheiden en hebben de intentie om in goed overleg uit elkaar te gaan. In het kennismakingsgesprek kijken we wat we voor u beiden kunnen betekenen. Bekijk onze scheidingspakketten (Koppeling) voor meer informatie over onze dienstverlening.

Echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant 

In een echtscheidingsconvenant maakt u bij uw scheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap afspraken met uw partner waar u van gaat scheiden. Bijvoorbeeld over de woning en eventuele partneralimentatie. Meestal wordt een compleet financieel overzicht (vermogensopstelling) gegeven van jullie bezittingen en schulden.

Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar het opstellen van een goed echtscheidingsconvenant is wel aan te raden. Onze ScheidingsMakelaars stellen altijd een scheidingsconvenant op.  Het convenant geeft duidelijkheid over de gemaakte afspraken en verdeling van jullie bezittingen en schulden, en voorkomt dat er in de toekomst alsnog onduidelijkheid ontstaat over wat er afgesproken is.

Samenwoners
Een samenlevingscontract is meestal opgesteld door een Notaris. Er staat altijd in vermeld hoe het samenlevingscontract kan worden ontbonden.

Vaak zijn dit de volgende mogelijkheden:

  • Door opzegging (al dan niet middels aangetekend schrijven) van één van partijen op het tijdstip waarop de opzegging is gedaan.
  • Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • Door het overlijden van één van partijen.

De rechter is niet bevoegd om uw samenwoonrelatie te ontbinden. Dit betekent dat u dus ook niet naar de rechtbank hoeft. Onze ScheidingsMakelaars helpen u om goede afspraken te maken en deze in een “convenant beëindiging samenwoonrelatie” vast te leggen.

Hypotheekadviseur
Is er sprake van overname van de gezamenlijke woning door één van partijen, dan is er meestal ook een Hypotheekadviseur betrokken. Deze heeft veel baat bij een convenant omdat die de vermogenspositie van beiden na de echtscheiding helder weergeeft. Ook geeft het convenant duidelijkheid of er sprake is van partneralimentatie. Als dat het geval is dan kan de alimentatieplichtige in beginsel minder hypotheek krijgen.

Notaris
In dat geval is er ook een Notaris noodzakelijk die de helft van de woning op naam van de andere partner kan zetten. Deze weet aan de hand van het convenant precies hoe de op tellen “akte van verdeling eruit moet komen te zien”

scheiding aanvragen

Scheiding aanvragen

Zijn jullie getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen dan is de rechtbank noodzakelijk om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Bij een geregistreerd partnerschap zonder kinderen zorgen wij voor een verklaring van een advocaat die de Gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan opdracht geeft om dit te ontbinden.

De ScheidingsMakelaar helpt op een duurzame manier relaties te beëindigen zodat partners ook na de scheiding bereid en in staat zijn om in harmonie met elkaar om te gaan. Wij doen dit voor iedereen die zich bewust is van het feit dat een scheiding voor alle gezinsleden ook een nieuw begin is. Wij spelen hiermee in op het groeiend besef dat respectvol uit elkaar gaan, met oog voor wederzijds belang, een voorwaarde is voor een nieuwe toekomst.

In onze aanpak en benadering stellen wij de mens centraal. Samen bepalen we de randvoorwaarden op basis waarvan we tot gemeenschappelijk afspraken komen. Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst waarin optimaal recht wordt gedaan aan de wensen van betrokkenen. In een onzekere periode bieden wij de zekerheid dat wij het scheidingsproces in goede banen leiden. Als bedenkers van het concept hebben wij in de afgelopen 15 jaar bewezen een professionele en betrokken partner te zijn.

De voordelen van uit elkaar gaan in goed overleg

– Gezamenlijk gemaakte afspraken worden beter nageleefd, waardoor men elkaar niet steeds in de rechtbank hoeft te ontmoeten.

– Het welzijn van de kinderen is een uitgangspunt bij de scheiding, waardoor zij niet tussen wal en schip geraken.

– De verdeling van de gezamenlijke eigendommen gebeurt in overleg en hoeft niet te worden afgedwongen.

– Op de langere termijn overleggen ouders op deze manier beter over de zorg voor hun kinderen.

Scheiding stappenplan? U en uw partner hebben besloten te gaan scheiden en hebben de intentie om in goed overleg uit elkaar te gaan. In het kennismakingsgesprek kijken we wat we voor u beiden kunnen betekenen. Bekijk onze scheidingspakketten voor meer informatie over onze dienstverlening.

scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed

Deze vorm van scheiden betekent dat u voor de wet getrouwd blijft, maar in de praktijk niet langer bij elkaar bent. Deze vorm van scheiden kan een oplossing zijn als u om levensbeschouwelijke of financiële redenen niet wilt scheiden, maar samenwonen niet meer gaat. Het is mogelijk om de vorm van scheiding ongedaan te maken en deze weer om te zetten in een gewoon huwelijk. Een scheiding van tafel en bed kan alleen door de rechter uitgesproken worden.

U blijft wel getrouwd
Met deze vorm van scheiden blijft u getrouwd. U kunt dus niet hertrouwen, omdat het huwelijk niet volledig is ontbonden. Met een ander gaan samenwonen mag wel, maar een notarieel samenlevingscontract is niet toegestaan.

Gevolgen
• de gemeenschap van goederen wordt ontbonden;
• het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft in stand;
• het ouderdomspensioen kan worden verdeeld;
• de opbouw van het nabestaandenpensioen loopt door.

Geen scheiding bij geregistreerd partnerschap
U kunt een scheiding van tafel en bed alleen aanvragen als u getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet mogelijk. U kunt deze scheiding aanvragen als uw relatie zo verstoord is dat het niet meer mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven. Een scheiding van tafel en bed kan de rest van uw leven in stand blijven maar ook op elke moment ongedaan gemaakt worden.

Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
Indien u uiteindelijk toch besluit helemaal uit elkaar te gaan, dan kunt u de rechter vragen om de ontbinding van uw huwelijk. Dit kan na 3 jaar eenzijdig en binnen 3 jaar met de toestemming van beide partners. Na de ontbinding van het huwelijk is het huwelijk definitief geëindigd en kunnen uw partner en u opnieuw met iemand anders trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Verzoening
Als u toch uw huwelijk wilt herstellen, kunt u zich verzoenen. De scheiding van tafel en bed eindigt definitief door verzoening, wanneer u op gezamenlijk verzoek de verzoening heeft laten inschrijven in het huwelijksgoederenregister. Het huwelijksgoederenregister wordt door de griffie van de rechtbank bijgehouden. Van uw verklaring dat de scheiding van tafel en bed heeft opgehouden te bestaan, wordt door de griffier van de rechtbank in het rechtsgebied waar u gehuwd bent, een akte opgemaakt. De akte moet u zelf ondertekenen of u kunt de akte door een gevolmachtigde laten ondertekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank.

Scheiden zonder advocaat

Scheiden zonder advocaat

Met scheiden zonder advocaat bedoelen mensen vaak dat zij niet tegenover elkaar willen komen te staan in een vechtscheiding, waarbij partners met ieder een eigen advocaat een scheiding uitvechten. Als u heftige ruzie heeft en in onmin leeft met elkaar is dat  jammer genoeg soms wel de enige oplossing. Het is echter sterk aan te bevelen met elkaar in gesprek te blijven en in overleg tot een scheiding te komen. In overleg scheiden voorkomt problemen over afspraken in de toekomst en is beter voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats voor de kinderen.

In overleg online scheidenscheiden zonder advocaat

Scheiden zonder advocaat is echter niet mogelijk als partners gehuwd zijn. In het geval van een huwelijk moet er altijd een convenant bij de rechtbank ingediend worden door een advocaat. Hierbij kan Online-scheiden-plus u van dienst zijn. Wij verzorgen voor u de procedure bij de rechtbank en helpen u een goed en volledig convenant op te stellen. Wij kunnen dit aanbieden tegen een vast laag tarief  (795 euro), omdat wij uw scheiding online kunnen regelen. Daarbij levert u zelf de gegevens aan voor het scheidingsconvenant.

Zelf gegevens aanleveren voor het convenant

Wanneer u bij ons uw scheiding online regelt, levert u zelf de gegevens voor het convenant aan. Deze gegevens plaatsen wij vervolgens voor u in een van onze model-convenanten. Daarbij kunt u gratis gebruik maken van ons model-ouderschapsplan, dat in het geval van minderjarige kinderen meegestuurd moet worden met het echtscheidingsconvenant. De procedure bij de rechtbank duurt vanaf het insturen van de documenten gemiddeld zo’n vier weken. Wilt u meer informatie of u aanmelden voor onze dienstverlening, vul dan het formulier in op onze website. Wij zorgen ervoor dat het scheidingsproces zo spoedig mogelijk wordt opgestart. Onze model-documenten zijn het resultaat van vele jaren ervaring op de scheidingsmarkt en worden voortdurend up-to-date gehouden. scheiden zonder advocaat

FAQ – scheiden


Deze verklaring tekenen partners, wanneer zij het erover eens zijn dat de relatie duurzaam is ontwricht. Dit doen zijn in het bijzijn van een advocaat of notaris. Bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap hoeft een rechter niet te beslissen.

De scheiding van tafel en bed was in het verleden (en heden) een oplossing voor echtparen die niet meer bij elkaar willen wonen,  maar om religieuze of emotionele redenen geen definitieve ontbinding van het huwelijk wensen. Aangezien gehuwden tegenwoordig  niet langer verplicht zijn om samen te wonen, is deze oplossing niet meer echt nodig. De scheiding van tafel en bed ontbindt slechts  de goederengemeenschap. Verder wordt alles afgehandeld als een normale scheiding, dat wil zeggen:

  • verdeling vermogen;
  • alimentatie berekenen;
  • pensioenverevening;
  • uitkoop uit de woning.

Wil één van de echtgenoten alsnog een echte scheiding, dan kan dat als de scheiding van tafel en bed drie jaar heeft geduurd of bij een zodanige mate van wangedrag van de andere partner na één jaar. Uiteraard is het mogelijk om het huwelijk op beider verzoek alsnog te beëindigen.

Het is onze ervaring dat een scheiding gemiddeld zo’n drie tot vier maanden in beslag neemt. In sommige gevallen kan het langer duren.

Het convenant is een document waarin alle relevante afspraken met betrekking tot de scheiding zijn vastgelegd en dat samen het verzoekschrift bij de rechter wordt ingediend.

Het verzoekschrift is de aanvraag van het scheiden door een van de partners of beide partners bij de rechtbank. Er kan sprake zijn van een eenzijdig verzoek door een van de partners of een gezamenlijk verzoek door beide partners.

Een advocaat is noodzakelijk wanneer u gaat scheiden, maar alleen voor de indiening van het begeleidende scheidingsconvenant en ouderschapsplan. Alle afspraken die u tijdens de scheiding met elkaar maakt, legt De ScheidingsMakelaar vast in een overeenkomst: het scheidingsconvenant. Dit document dienen wij samen met een advocaat in bij de rechtbank. De rechtbank moet het scheidingsconvenant vervolgens bekrachtigen. Hierna wordt de scheiding opgenomen in het gemeenteregister om het definitief te maken. Zelf kunt u het scheidingsconvenant niet voorleggen aan de rechter. Het indienen van het convenant door een advocaat bij de rechtbank is in onze prijs inbegrepen.

Partners in een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar en hun kinderen. Deze onderhoudsplicht blijft bestaan ook nadat ze scheiden bestaan. De onderhoudsplicht eindigt wanneer een (ex)partner opnieuw gaat samenwonen of volledig in het eigen onderhoud kan voorzien. De onderhoudsplicht ten opzichte van de kinderen eindigt, wanneer de kinderen 21 jaar oud worden.