Hypotheek overnemen bij scheiding

Hypotheek overnemen bij scheiding

Als één van beiden na de scheiding in de woning wil blijven wonen dan is er meestal sprake van uitkoop van de vertrekkende partner.

Nadat er een vermogensopstelling is gemaakt die duidelijk ieders financiële positie na de scheiding weergeeft wordt er beoordeeld door een Hypotheekadviseur of uitkoop mogelijk is. Zo wordt voorkomen dat er een onuitvoerbaar convenant naar de rechtbank gaat.

De hypotheekverstrekker toetst eerst of degene die de woning wil overnemen in staat is met zijn/haar inkomen alleen de hypotheek te betalen. Dit wordt getoetst a.h.v. de gedragscode hypotheken. Degene die de woning overneemt, ook wel blijver genoemd, kan een hogere hypotheek krijgen vergeleken met de aankoop van een geheel nieuwe woning.

Als er sprake is van overwaarde (het verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheekschuld) dan heeft de uit te kopen partner recht op de helft daarvan.

Spaarhypotheek/levensverzekering/Beleggingspolis
Hebben jullie één van bovengenoemde polissen dan heeft ieder recht op de helft van de opgebouwde waarde uitgaande van “gemeenschap van goederen”.

Echtscheidingsconvenant
In een echtscheidingsconvenant maakt u bij uw scheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap afspraken met uw partner waar u van gaat scheiden. Bijvoorbeeld over de woning en eventuele partneralimentatie. Meestal wordt een compleet financieel overzicht (vermogensopstelling) gegeven van jullie bezittingen en schulden.

Voordat het echtscheidingsconvenant getekend kan worden waarbij de één de verplichting krijgt de woning op zijn/haar naam te zetten en de ander uit te kopen, is ons advies om altijd eerst duidelijkheid te hebben van een Hypotheekadviseur of dit ook realiseerbaar is.

Notaris
In geval van uitkoop is er ook een Notaris noodzakelijk die de helft van de woning op naam van de andere partner kan zetten. Deze weet aan de hand van het convenant precies hoe de op tellen “akte van verdeling er uit moet komen te zien”.

Wat kost een scheiding bij online scheiden plus?

Wat kost een scheiding?

Wat kost een scheiding? U bent getrouwd of geregistreerd partners en u wilt online scheiden. Wij kunnen u tegen het beste tarief, snel en met behoud van de hoogste kwaliteit helpen. U kunt online scheiden:

  • Met of zonder kinderen. (in het geval van minderjarige kinderen bent u verplicht om een ouderschapsplan mee te sturen met het scheidingsconvenant. Dit wordt ook door de rechtbank bekrachtigd. Wij verschaffen u een gratis model-ouderschapsplan.)
  • Met of zonder huwelijkse voorwaarden. (in sommige gevallen zullen de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te complex zijn en zullen we u moeten doorverwijzen naar een scheidingsspecialist. We zullen u daarover uitgebreid informeren.)wat kost een scheiding
  • Met of zonder onderneming (Wanneer er sprake is van winst uit onderneming is Online Scheiden Plus in sommige gevallen niet geschikt en zullen we u moeten doorverwijzen naar een scheidingsspecialist.)

Wij bieden u voor 747,50 euro incl. BTW per persoon:

  • Een volledig echtscheidingsconvenant op basis van door u aangeleverde gegevens.
  • Een ouderschapsplan in het geval van kinderen op basis van door u aangeleverde gegevens.
  • Volledige afhandeling bij de rechtbank. (incl. advocaatkosten, griffiekosten euro 304,-), echtscheidingsbeschikking, akte van berusting en inschrijving bij de gemeente.
  • Controle identiteit door advocaat.
  • Uw scheiding is gemiddeld binnen 6 tot 8 weken geregeld.

Extra kosten: 

Extra kosten kunnen ontstaan als u bijvoorbeeld extra advies nodig heeft op het gebied van partneralimentatie, huwelijkse voorwaarden of de afhandeling van het pensioen. U kunt bij uw online intake aangeven waarvoor u een scheidingsspecialist wilt inschakelen. Wij informeren u altijd vooraf wat deze extra dienstverlening gaat kosten, zodat u direct weet waar u aan toe bent. Heeft u geen extra advies nodig dan zijn er geen bijkomende kosten.

Wat kost een scheiding gemiddeld?

De gemiddelde prijs van een begeleid scheidingstraject ligt tussen de 2500 en 3500 euro. U heeft dan beschikking over een gekwalificeerde scheidingsspecialist die u tijdens gesprekken begeleid om tot een zo goed mogelijk ouderschapsplan te komen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat u samen bereid moet zijn in overleg tot afspraken te komen. Als u in een vechtscheiding terechtkomt kunnen de kosten veel hoger uitpakken, omdat u beiden een advocaat in de arm moet nemen. Wilt u meer weten over begeleid scheiden in goed overleg, klik hier.

FAQ – financieel


Vruchtgebruik is het recht waardoor iemand gebruik mag maken van goederen die niet zijn/haar eigendom zijn. Bij scheiding is het mogelijk dat 1 van de partners door bijvoorbeeld een erfenis rechten op vruchtgebruik heeft gekregen voor bijvoorbeeld een woning. Deze rechten vallen niet binnen de gemeenschap van goederen en zijn daardoor niet door de andere partner opeisbaar.

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer u gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. De WVPS geldt voor zowel gehuwden als geregistreerd partners. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet.

Verdelen gemeenschappelijk vermogen bij scheiding

Het Gemeenschappelijk vermogen

Om het gemeenschappelijk vermogen vast te leggen is de peildatum van belang. De Peildatum is de datum waarop de waarde van alle bezittingen wordt berekend. Wettelijk gezien is de peildatum de datum waarop de gemeenschap werd ontbonden (datum indiening verzoekschrift tot echtscheiding), maar partners mogen hier ook onderling over overleggen en per vermogensbestanddeel een datum bepalen.

Gelijke verdeling bij gemeenschap van goederen

Na de ontbinding van de gemeenschap van goederen hebben partners volgens artikel 1:100 BW recht op een gelijk deel. Als een van de partners minder krijgt toebedeeld dan waar hij/zij recht op heeft, wordt deze partner onderbedeeld. De andere partner wordt dan overbedeeld. Standaard geldt een verdeling van 50/50 op de wettelijke peildatum. U kunt er voor kiezen om een overzicht van het gemeenschappelijke vermogen en de verdeling op te laten stellen. U dient daar dan bij de inventarisatie voor te kiezen en de gevraagde gegevens aan te leveren. Bij de vaststelling van het gemeenschappelijk vermogen moet u onder andere denken aan; de eigen woning, roerende goederen, spaargelden en effecten, kapitaal- en spaarverzekeringen en schulden.

Bekijk hier ons stappenplan bij online scheiden


online-scheiden-plus

FAQ – financieel


Vruchtgebruik is het recht waardoor iemand gebruik mag maken van goederen die niet zijn/haar eigendom zijn. Bij scheiding is het mogelijk dat 1 van de partners door bijvoorbeeld een erfenis rechten op vruchtgebruik heeft gekregen voor bijvoorbeeld een woning. Deze rechten vallen niet binnen de gemeenschap van goederen en zijn daardoor niet door de andere partner opeisbaar.

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer u gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. De WVPS geldt voor zowel gehuwden als geregistreerd partners. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet.

Pensioen en scheiding

Pensioen en online scheiden

Ouderdomspensioen

Partners hebben recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’ ongeacht of er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Het is wel zo dat in de huwelijk of partnervoorwaarden expliciet kan worden afgesproken om het pensioen niet of op een andere manier te verevenen. Ongehuwd samenwonenden maken geen aanspraak op basis van de Wet VPS. Zij kunnen wel voor een verrekening kiezen die gelijk staat aan de WVPS. WVPS regelt de verevening van het ouderdomspensioen op de volgende manier: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder toerekenen voor 50%.

Nabestaandenpensioen

Naast de rechten op ouderdomspensioen, is er ook een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaanpensioen en scheidingdenpensioen voor de (ex)partner. Deze regeling ligt vast in de PensioenWet. Bij opbouw van het nabestaandenpensioen op risicobasis is er geen waarde, dus is er ook geen aanspraak, maar kan er onder bepaalde omstandigheden een beroep worden gedaan op Pensioenverweer.

Pensioenverweer

Bij pensioenverweer probeert de financiële zwakkere partner de echtscheiding tegen te houden omdat er geen goede pensioenregeling is getroffen als de (ex)partner komt te overlijden. Er dient dan eerst een voorziening te worden getroffen om het risico af te dekken dat een van de partners er ver op achteruit gaat als de (ex) partner na het huwelijk komt te overlijden.

Melding pensioenfonds

Het pensioenfonds waar het ouderdomspensioen wordt opgebouwd kan natuurlijk niet weten dat u beiden gescheiden bent. Daarom moet u het pensioenfonds (of fondsen als er bij meerdere pensioenfondsen ouderdomspensioen is opgebouwd) binnen twee jaar na de echtscheiding laten weten dat u gescheiden bent en dat het opgebouwde ouderdomspensioen te zijner tijd gesplitst moet worden. U kunt dit formulier alleen of samen met uw ex-partner insturen. Als de melding te laat (dus niet binnen twee jaar) plaatsvindt, dan zal het pensioenfonds het ouderdomspensioen alleen uitkeren aan degene die het heeft opgebouwd. De andere partner heeft dan vervolgens een vordering op degene die het pensioen krijgt uitgekeerd.

Bekijk hier ons stappenplan bij online scheiden

FAQ – financieel


Vruchtgebruik is het recht waardoor iemand gebruik mag maken van goederen die niet zijn/haar eigendom zijn. Bij scheiding is het mogelijk dat 1 van de partners door bijvoorbeeld een erfenis rechten op vruchtgebruik heeft gekregen voor bijvoorbeeld een woning. Deze rechten vallen niet binnen de gemeenschap van goederen en zijn daardoor niet door de andere partner opeisbaar.

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer u gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. De WVPS geldt voor zowel gehuwden als geregistreerd partners. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet.